מחלקת פניות הציבור
כניסה > יחידת פניות הציבור
פניות הציבור חדש - מערכת חקיקה ופסיקה

הדוח השנתי  
הדו"ח השנתי של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
הכרעות עקרוניות  
ביטוח - סוגיות כלליות  
ביטוח רכב מקיף וצד ג'  
ביטוח רכב חובה  
ביטוח דירה  
ביטוח בריאות  
ביטוח חיים  
יחסי סוכן ביטוח - מבוטח  
קופות גמל  
מערכת פניות מקוונת  
הגשת תלונה למפקח על הביטוח  
מידע על תלונות שהוגשו  
מידע לממונים על פניות הצבור  
כללי  
הצטרפ/י לרשימת התפוצה ‎ 
אודות היחידה ‎ 
תפקידיה העיקריים של היחידה
ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח  
ממונים על פניות הציבור בקופות הגמל  
ממונים על פניות הציבור בקרנות הפנסיה  
בעלי תפקידים ‎ 
אודות פניות הציבור  
הגשת תלונה  
הטיפול בתלונות  
בירור התלונה  
נתונים סטטיסטיים  
מידע והסברים  
שאלות ותשובות נפוצות  
קישורים  
פניה לקרן למימון תובענות ייצוגיות  
הנתונים המתפרסמים באתר הועברו לאגף שוק ההון ע"י הגופים המפוקחים. משרד האוצר אינו אחראי לנכונותם ו/או שלמותם.
הנוסח המחייב לגבי חוקים ותקנות המופיעים באתר, הוא כפי שפורסם ברשומות.
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |