מחלקת נותני שירותי מטבע
כניסה > מחלקת נותני שירותי מטבע
נותני שירותי מטבע חדש - מערכת חקיקה ופסיקה

הדוח השנתי  
הדו"ח השנתי של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
הסדרה וחקיקה  
חקיקה  
תקנות וצווים  
ועדת עיצומים  
נושאים כלליים  
מצגות  
מכרז למתן שירותי ביקורת חשבונאית  
עסקאות החייבות בדיווח סובייקטיבי  
הלבנת הון  
צו איסור הלבנת הון - מבטחים וסוכני ביטוח  
תמצית מדריך ה- IAIS  
מקומו של סוכן הביטוח במאבק בהלבנת הון  
דברי הסבר לצו איסור הלבנת הון - מבטחים וסוכני ביטוח  
צו איסור הלבנת הון בקופו"ג  
צו איסור הלבנת הון בביטוח  
משרד המשפטים - אתר הרשות לאיסור הלבנת הון  
אתר ה- FATF  
כללי  
הצטרפ/י לרשימת התפוצה ‎ 
אודות המחלקה ‎ 
בעלי תפקידים  
רישוי  
הגשת בקשה לרישום  
טפסי רישום  
מאגר נותני שרותי מטבע
מידע והסברים  
חוברת זכויות וחובות נותני שירותי מטבע  
הנתונים המתפרסמים באתר הועברו לאגף שוק ההון ע"י הגופים המפוקחים. משרד האוצר אינו אחראי לנכונותם ו/או שלמותם.
הנוסח המחייב לגבי חוקים ותקנות המופיעים באתר, הוא כפי שפורסם ברשומות.
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |